PAMPELIŠKA (ukolébavka)


Pampeliška moc dobře ví, 

že jen jednou přijde vítr májový,

jen jednou jí přijde krásně hrát,

jen jednou jí řekne - mám tě rád.

Pampeliška moc dobře ví,

že jen jednou přijde vítr májový.

Pampeliška ovšem také zná,

že žádná láska není bezmezná,

že když se její hlava zabělí,

skončí náhle všechno veselí.

Pampeliška ovšem také zná,

že žádná láska není bezmezná.


(překlad Lubomír Feldek)