TÉMATA PRO DISKUSE

Wintonovův příběh vyvolává mnoho důležitých otázek, které se dají rozebrat na hodinách dějepisu, českého jazyka, etiky. Témata pro diskuse ve třídách nebo na písemné práce najdete tady.