OSOBNÍ ODPOVĚDOSTMyslíte si, že i v dnešní době se dá uskutečnit čin, který by se podobal činu Nicholase Wintona? Jestli ano, byla by k jeho provedení nutná spolupráce s nějakou silnou organizací, jako je Červený kříž, nebo by stačilo několik zapálených dobrovolníků a správné vedení? Co by se konkrétně dalo udělat ve vašem okolí? Uměli byste vymyslet nějaký konkrétní plán? 

Domníváte se, že jste spoluodpovědní za životy lidí kolem vás, kteří se najednou dostanou do obtížné situace a potřebují pomoc? Jestli ano, tak proč? Vzpomínáte si na nějaký konkrétní příklad, kdy jste někomu pomohli? Kdybyste se sami dostali do svízelné situace, kdo z vašeho okolí by nejspíš pomohl? 

Byl čin Nicholase Wintona hrdinstvím, i když nebyl přímo ohrožen jeho život? Jestli ano, v čem jeho hrdinství shledáváte?