HOLOCAUST


Jak byste vysvětlili nacistickou rasovou teorii? Které národy byly považovány za méněcenné? 

Co znamenalo v nacistické terminologii tzv. „konečné řešení židovské otázky“? 

Čím byl v dějinách lidstva holocaust ojedinělý? 

Jak je podle vás možné, že tak kulturní a vzdělaný národ, jakým rozhodně německý byl, mohl uvěřit Hitlerově teorii o nadřazenosti německé rasy? Myslíte si, že i dnes existují skupiny lidí, které jsou přesvědčeny o své nadřazenosti a pohrdají jinými národy? Proč jsou takové skupiny nebezpečné? 

Čím se liší naše občanská demokratická otevřená společnost od společnosti, kterou řídili nacisté v Německu nebo komunisté v Československu? 

Představte si, že by od zítřka u nás fungovala společnost založená na rasové nadřazenosti. Uměli byste popsat, jak by to v reálném životě vypadalo? 

Cítili jste se někdy vyloučeni ze svého kolektivu, kdy se vám například spolužáci kvůli něčemu vysmívali? Jak byste snášeli, kdybyste trvale žili na okraji společnosti v obavách o bezpečnost svou a svých blízkých? Umíte si takovou situaci představit? 
Myslíte si, že se může holocaust opakovat? Mohli byste uvést nějaké konkrétní příklady?