PETICE

Dosud sto dvacet tisíc mladých lidí v České republice podepsalo petici, aby byla Nicholasi Wintonovi udělena Nobelova cena míru. Podnítili přední české představitele států, aby ho na tuto cenu navrhli, a to už třikrát. Můžete se také připojit. Petiční arch. (stáhnout) Věříme, že nakonec Vaše iniciativa přinese ovoce a Nobelova komise ocení Wintona, který ještě ve věku téměř 103 let realizoval svůj nejnovější projekt – slavnostně otevřel nový domov pro zdravotně postižené lidi ve Windsoru.